Systemdrift

Trygg IT utan problem

Systemdrift är ett av våra specialistområden oavsett om du har ett befintligt system eller vi hjälper dig med en komplett arkitektur.

Kompetensen inom och erfarenheten av systemdrift sträcker sig över 25 år bakåt i tiden. Våra medarbetare är nyfikna och engagerade i att finna den bästa lösningen på kundens utmaningar. Vi jobbar med preventiv och proaktiv övervakning och är ofta steget före ett förebygga och åtgärda eventuella avvikelser innan felet uppkommer.

Kundanpassad systemdrift

Vi förstår er verksamhet och tar ett helhetsansvar för er driftmiljö och infrastruktur utifrån era behov.

Azure Cloud

Öka produktiviteten med en modern, skalbar och effektiv IT-plattform.

Windows Virtual Desktop – Moderna arbetsplatsen

Din egen produktiva arbetsmiljö på och utanför kontoret.
Dagens sätt att samarbeta har revolutionerats med nytt fokus har flyttats på samarbete, produktivitet och säkerhet i alla situationer. Det är viktigt att upplevelsen av en digital arbetsmiljö är minst lika bra oavsett om du sitter på kontoret eller hemifrån.

INHOUSE IT – outsourcad it-avdelning

Vi agerar och tar rollen som som en del av din IT-avdelning. Väljer du oss för att nå ett särskilt resultat eller mål, planerar, organiserar och leder vi ditt aktuella projekt . Våra medarbetare har lång erfarenhet av att leda små och stora projekt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal runt Dina behov.