Kundcase

Våra kunder är vår drivkraft

Till skillnad från andra konsultbolag erbjuder vi oss att vara hela eller delar av IT-avdelningen hos våra kunder. Vi arbetar enbart med långsiktiga samarbeten och djup verksamhetskunskap. Det är anledningen till att våra kunder är bland de mest nöjda på marknaden. Vi tar ansvar för deras IT-miljö.

WCOM har ett tydligt mål – låt våra kunder fokusera på sin egen verksamhet. Det innebär att vi måste vara proaktiva i vår relation och hela tiden arbeta  nära kunden. Det gör att vi lättare förstår deras behov och hur vi kan hjälpa till. Vi blir på så sätt en förlängning av deras egen IT-avdelning och en garanti att vi hittar rätt lösning för verksamheten.

Under vår 20 år långa resa har vi arbetat med många kunder och initierat IT-lösningar av många skalor. Resultatet? Vi har utvecklats till specialister på såväl systemutveckling som systemdrift. Helt enkelt professionella IT-lösningar!

Vi är stolta över jobbet vi har gjort till alla våra kunder. Här nedan kommer ni att kunna få några exempel på tidigare och nuvarande projekt som vi gärna vill berätta om.

Lär känna våra kunder och inspireras av hur de tillsammans med oss har utvecklat och förenklat sin vardag.

Kundcase

Smarteyes: Från Vision till Verklighet

Smarteyes kom till oss med ett koncept presenterat över en lunch. Deras vision var tydlig. Smarteyes skulle satsa på design snarare än att vara en traditionell optikerkedja och hade målsättningen att bli den mest rekommenderade optikern.

Vill du prata med en projektledare?

.....