Systemutveckling

Bygg för framtiden!

Med systemutveckling löser WCOM allt från kompletta affärssystem i molnet till mindre lösningar. Med över 20 års erfarenhet av systemutveckling välkomnar vi alla typer av utmaningar.

Vad gör vi?

Med ett pragmatiskt synsätt tas lösningar fram utifrån kunders behov, oftast i molnet för att nå skalbarhet och kostnadseffektivitet. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet på våra lösningar där automatisering och övervakning är ledord.

Våra kunder ska helt enkelt kunna lita på att deras IT fungerar oavbrutet och kan vidareutvecklas.

Hur gör vi?

Vi är Microsoftpartner och vår utveckling sker primärt på deras plattform, dvs, .Net, SQL och genom utnyttjande av Azures alla teknologier.

Vår frontend bygger på moderna ramverk såsom React, Angular för att nämna några.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal runt Dina behov.