Smarteyes kundcase

Affärssystemet som blev en framgångsfaktor

Vi på WCOM är stolta över att vara Smarteyes IT-partner och att få bidra med allt från systemdrift till affärstillväxt. Smarteyes kontaktade oss för att få hjälp att utveckla ett eget anpassat affärssystem. Men de behövde också support för att skapa och bibehålla hela sin första IT-plattform från 2007. Den plattform som lade grunden till Smarteyes framgångar och nuvarande position på marknaden.

Genom att få vara med från början kan våra kunder utnyttja vår fulla potential.

Över en lunch presenterade Smarteyes sin första konceptskiss för oss. Deras vision var tydlig. Smarteyes skulle satsa på formgivning och mode snarare än att vara en traditionell optikerkedja. Målsättningen var att bli det mest rekommenderade optikerföretaget inom sitt segment.

Vår analys började med att inventera marknaden på tekniklösningar som skulle vara mest lämpliga för Smarteyes vision och organisation. Initialt gjordes en proof-of-concept med Microsofts affärssystem Navision som grund. Kort därefter påbörjades utvecklingen av SmartNet – Smarteyes eget strömlinjeformade affärssystem. Systemet kompletterades därefter för att tillgodose Smarteyes övriga behov och krav för att utveckla affärer och nå optimal tillväxt: internetaccesser, växel, servrar, datorer, nätverk, kortterminaler och mycket mer. Efter hand har det visat sig att valet utvecklades till den perfekta systemlösningen helt enkelt!

”Vårt eget mål är att skapa en stabil och smidig erfarenhet för våra kunder. Det innebär att vi måste ha beredskap att förutse och undvika eventuella framtida problem och utmaningar som kan uppstå.”, berättar Rickard Wanderydz, CIO på WCOM.

”Med hjälp av WCOM-, Tech Data- och Microsoft-produkter tror vi att vi har byggt det mest skräddarsydda och flexibla systemet på optikermarknaden”

Smarteyes koncept lanseras

När konceptet var fastlagt, affärssystemet valt och alla ingående IT-komponenter var på plats lanserades Smarteyes butikskoncept med tillhörande affärssystem.

Då, precis som idag, skickas ordrar helt automatiskt från butikerna till fabriken på ett säkert och hållbart sätt. Order- och kunddata hanteras enkelt och smidigt i SmartNet. Tillsammans har WCOM och Smarteyes byggt och utvecklat en unik och flexibel plattform – skräddarsydd för Smarteyes verksamhet. Projektledning, systemutveckling och löpande systemdrift sköts än idag av WCOM. Vi är stolta över att fortfarande ha förtroendet att ha rollen “Senior Advisor” till Smarteyes egna IT team.

Johan Svanberg från Smarteyes uttryckte det så här: “Med hjälp av WCOM-, Tech Data- och Microsoft-produkter tror vi att vi har byggt det mest skräddarsydda och flexibla systemet på den optiska marknaden, Smarteyes utvecklas ständigt och ett exempel på detta i närtid är att kunderbjudandet utökats genom introduktion av en prenumerationsmodell som skapats för att möta den växande efterfrågan hos kunderna på abonnemangsbaserade tjänster.”

Det första lunchmötet mellan WCOM och Smarteyes resulterade i ett långtgående och framgångsrikt samarbete.

”Smarteyes kunde utöka sina erbjudanden och introducera en prenumerationsmodell som har skapats för att möta den växande kundernas efterfrågan på abonnemangsbaserade tjänster.”

Tekniken levererar över förväntan

Med hjälp av WCOM som systempartner och utvecklare när det gäller systemlösning, systemutveckling samt systemdrift har Smarteyes expanderat i Sverige, Tyskland, och Danmark. Med fler än 80 butiker är Smarteyes ett av Sveriges största optikföretag med en årlig omsättning på över en halv miljard.

Resan vi gjort ihop med Smarteyes går också göra ihop med er. Genom att utnyttja WCOMs fulla potential från början och låta oss skissa på systemutvecklingen och samverka med all systemlösning kan vi tillsammans utveckla visioner och nå målet. Som partner bygger vi det optimala affärssystemet och tillhandahåller bästa möjliga hårdvara samtidigt som vi utbildar er fullt ut i aktuella programvaror. Vårt jobb är att se till att tekniken jobbar med er. Inte mot er.

Vill du veta mer?

Kundcase

Smarteyes: Från Vision till Verklighet

Smarteyes kom till oss med ett koncept presenterat över en lunch. Deras vision var tydlig. Smarteyes skulle satsa på design snarare än att vara en traditionell optikerkedja och hade målsättningen att bli den mest rekommenderade optikern.

Vill du prata med en projektledare?

.....